FISCAL

L’assessorament fiscal que ofereix l’assessoria és bàsica pel bon funcionament de la seva empresa, a part del seguiment i assessorament continuat, es confeccionen totes les declaracions fiscals a l’Agència Tributària, tant les declaracions mensuals, trimestrals, anuals, declaracions censals, altes, baixes, modificacions IAE, estimació objectiva, estimació directa, declaració anual IRPF, Impost de Societats, etc.

Fiscal1
Fiscal2
Fiscal3

L’AREA FISCAL COMPRÈN:

Impostos directes
 • Impost sobre la renda de les persones físiques
 • Impost sobre el patrimoni
 • Impost sobre societats
 • Impost sobre successions i donacions
 Impostos indirectes
 • Impost sobre el valor afegit
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
 • Impostos especials
Impostos locals 
 • Impost sobre activitats econòmiques
 • Impost sobre béns immobles
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 • Impost sobre l’increment del valor dels terrenys
Confecció de tot tipus de declaracions i liquidacions tributàries.
Assistència i representació en inspeccions tributàries.
Tot tipus de documents, escrits i recursos relacionats amb aquesta matèria.
aece
acat

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies