Fiscal

Inici - Departaments - Fiscal

L'àrea fiscal comprén

Impostos directes

Impost sobre la renda de les persones físiques

Impost sobre el patrimoni

Impost sobre societats

Impost sobre successions i donacions

Impostos indirectes

Impost sobre el valor afegit

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Impostos especials

Impostos locals

Impost sobre activitats econòmiques

Impost sobre béns immobles

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Impost sobre l’increment del valor dels terrenys

Confecció de tot tipus de declaracions i liquidacions tributàries.

Assistència i representació en inspeccions tributàries.

Tot tipus de documents, escrits i recursos relacionats amb aquesta matèria.

Si necessiteu més informació

Guia experta en el teu camí empresarial.

Accessos Ràpids

Horari

© 2023 Dissenyat per Despega.cat
Open chat
Hola
En que et puc ajudar?